• خرید محصولات پایا سیستمویژه آژانس های مسافرتی

  از طریق سیستم تیکتینگ ورود به سیستم تیکتینگ
 • همیــار پایا سیستم (سیستم ریفاند خودکار)

  برای استرداد خودکار بلیت های داخلی در محیط گابریل

  - محاسبه هوشمنـد میـزان جریمه استـرداد بلیت نسبت به زمـان پـرواز

  - محاسبه درصد جریمه مطابـق با آخریـن بخشنـامه ایـرلایـن ها

  - جلوگیری از استرداد ناخواسته بلیت های آژانس های دیگر

  - پرینت رفرنس کنسل شده و ریفاند

خرید محصولات پایا سیستم

برای خرید محصولات پایا سیستم درخواست خود را باید فقط از طریق سیستم تیکتینگ ارسال نمایید

پشتیبانان ما در طی 12 ساعت پاسخگو شما هستن