فرم استرداد بلیط


فرم استرداد بلیط فرمی ست که به واسطه آن مسافرین و یا متقاضیان سفر پس از رزو بلیط در وب سرویس های گردشگری قادر به لغو سفر به صورت آنلاین می باشند.

فرم استرداد بلیط

در فرم استرداد بلیط مسافران باید مشخصات نام و نام خانوادگی خود را عینا طبق مشخصاتی که در رزو بلیط درج نموده اند ثبت کنند تا در هنگام پذیرش هیچ مشکلی به وجود نیاید. در صورت بروز هر گونه مشکلی به دلیل مغایرت اسمی مسافر عواقب آن به عهده خود مسافر می باشد. پس بنابراین برای درج کامل مشخصات باید دقت کافی را به خرج داد. تغییر نام و مشخصات پس از صدور بلیط برای شخصی امکان پذیر نمی باشد.

چگونگی کنسل کردن بلیط پرواز در فرم استرداد بلیط

برای کنسل کردن بلیط پرواز اگر دارای حساب کاربری باشید، می توانید با مرجعه به بخش مدیریت صورت حساب ها در پنل کاربری خود گزینه کنسل کردن بلیط خود را انتخاب نموده و پس از آن قادر هستید نحوه استرداد بلیط را به صورت واریزی و یا اعتباری ثبت کنید. در صورتی که مسافران دارای حساب کاربری نباشند می توانند از طریق صفحه پیگیری صورت حساب در فرم استرداد بلیط مراحل کنسل کردن بلیط خود را دنبال نمایند.

فرم استرداد بلیط و نحوه کنسل کردن پرواز بر روی پرواز چارتری

در صورتی که پرواز شما چارتری باشد تناه چارتر کننده بلیط قادر است سفر شما رو کنسل کند. در پرواز های چارتری جریمه ای برای کنسل کردن و استدارد بلیط در نظر گرفته می شود که این میزان درصد جریمه بر اساس شرایط و قوانین و مقررات هر چارترکننده متفاوت است که حتی ممکن است با درخواست لغو بلیط سفر شما موافقت نشود. در صورتی که از طریق چارتر کننده بلیط با کنسلی و لغو سفر مسافر موافقت شد پس از کسر مبلغ جریمه از مبلغ کل بلیطی که مسافر برای رزو پرداخت نموده، باقیمانده مبلغ به مسافر بازگردانده خواهد شد.

پس از درخواست کنسلی در فرم استرداد بلیط مبلغ چکونه به مسافر بازگردانیده می شود؟

پس از درخواست کنسلی بلیط رزرو شده در فرم استرداد بلیط ، مبالغ از طریق حواله های بانکی طی 72 ساعت به کارت بانکی مسافر بازگزدانیده می شود. چناچه مسافران دارای حساب کاربری می باشند می توانند درخواست خود را برای بازگردانی مبلغ بلیط خود برای افزایش اعتبار کاربری خود ثبت کنند و پس از آن برای رزرو بلیط های دیگر از آن ها استفاده کنند. به عبارت دیگر با درخواست کاربر سامانه ارائه دهنده خدمات قادر است مبلغ کنسلی بلیط را به اعتبار حساب کاربری مسافر واریز نماید.

کنسل کردن بلیط در زمان تغییر ساعت پرواز در فرم استرداد بلیط

تغییرات زمان پرواز از طریق به مسافران اعلام می شوند. چنانچه این تغییرات زمانی از دو ساعت بیش تر تاخییر داشته باشد و یا شامل تعجیل بیش از نیم ساعت باشد در این صورت مسافرین قادر هستند سفر خود را بدون خسارت بلیط کنسل کنند.

در صورتی که پرواز بعد از حضور مسافرین در فرودگاه به تاخیر افتاده باشد مسافرین می توانند برای لغو سفر خود بلیط مهر شده خود را برای سامانه فکس و یا ایمیل کنند تا مبلغ کنسلی جهت استرداد به مسافر مسترد شود.


تمام حقوق این وب سایت متعلق به فناوری اطلاعات پایا سیستم سروش می باشد